#72: Hãy xem ta làm gì với những bé mèo


Hihihi, có ai thỉnh thoảng vui vẻ trang trí các em mèo nhà mình như thế nì không?
Nghe nói bên tây họ làm giá là 15 đến 100 $ một em, mỗi lần “trang trí” cũng được 3 tháng đấy. Tha hồ đem ra đường ra chợ cho bà con trầm trồ!