#87: Người nổi tiếng và những câu nói ngớ ngẩn

Người nổi tiếng và những câu nói ngớ ngẩn (có giá trị xả stress tốt phết!)

Sưu tầm và biên dịch: Hà Kin

Linda Evangelista

I don’t diet. I just don’t eat as much as I’d like to.

Linda Evangelista

(người mẫu nổi tiếng)

Tôi không ăn kiêng. Chỉ là tôi không ăn nhiều như tôi muốn thôi.


Jacques le Blanc

I do not like this word “bomb.” It is not a bomb. It is a device that is exploding.

Jacques le Blanc

(Đại sứ Pháp ở New Zealand)

Tôi không thích từ “bom” (quả bom). Đấy không phải là quả bom. Đấy chỉ là một thứ có thể nổ được thôi.


Dennis Rodman

Chemistry is a class you take in high school or college, where you figure out two plus two is ten, or something.

Dennis Rodman (cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Mỹ)

Môn hóa học mà hồi học ở trong trường là cái môn giúp bạn biết được 2 cộng 2 bằng…10 hay là gì gì đó.

Alicia Silverstone

I think that the film Clueless was very deep. I think it was deep in the way that it was very light. I think lightness has to come from a very deep place if it’s true lightness.

Alicia Silverstone (diễn viên chính của phim teen đình đám một thời Clueless)

Tôi nghĩ rằng phim Clueless là một bộ phim rất sâu sắc. Nó sâu sắc ở chỗ nó rất là nhạt. Mà tôi nghĩ rằng nhạt nhẽo bắt nguồn từ một chỗ rất sâu nếu như nó thực sự là nhạt (??)

Miss Alabama 1994

I would like to live forever, because we should not live forever, because if we were ever supposed to live forever, then we would live forever, but we cannot live forever, which is why I would not live forever.

Miss Alabama 1994 (hoa hậu Alabama 1994)

Tôi muốn được sống mãi, bởi vì chúng ta không thể nào sống mãi, bởi vì nếu như chúng ta sống được mãi, thì chúng ta sẽ sống được mãi, nhưng chúng ta lại không thể sống được mãi, vậy nên tôi không muốn sống được mãi.

Celine Dion

To have your niece die in your arms is the greatest gift from God.

Celine Dion

Có một đứa cháu gái chết trong tay mình là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng.

Winona Ryder

I feel my best when I’m happy.

Winona Ryde (diễn viên Hollywood, người từng đóng phim “Little Women”, “những người phụ nữ bé nhỏ)

Tôi cảm thấy tuyệt vời nhất khi tôi…hạnh phúc.

Donald Trump

Deals work best when each side gets something it wants from the other.

Donald Trump (tỉ phú nổi tiếng của Mỹ)

Những hợp đồng được ký kết có hiệu quả nhất khi cả hai bên đều đạt được những gì họ muốn.

Al Gore

I invented the internet.

Al Gore (cựu phó tổng thống Mỹ)

Tôi đã sáng tạo ra Internet.

Bill Clinton

You can put wings on a pig, but you don’t make it an eagle.

You know, everybody makes mistakes when they are president.

You know the one thing that’s wrong with this country? Everyone gets a chance to have their fair say.

Bill Clinton (cựu tổng thống Mỹ)

Bạn có thể lắp cánh cho một con lợn, nhưng không giúp biến nó thành con đại bàng được.

Bạn biết không, ai làm tổng thống cũng phải có lầm lỗi.

Bạn biết vấn đề mà đất nước chúng ta gặp phải không? Đó là ai cũng có cơ hội để được nói lên tiếng nói của mình.

Hillary Clinton

We are the president.

In the Bible it says they asked Jesus how many times you should forgive, and he said 70 times 7. Well, I want you all to know that I’m keeping a chart.

Hillary Clinton

Chúng tôi là tổng thống

Trong Kinh thánh có hỏi chúa Jesus rằng, Người sẽ tha thứ cho con người bao nhiều lần, Chúa trả lời là 70 lần. Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi đang giữ biểu đồ (lầm lỗi của mình)

George H. W. Bush

I have opinions of my own, strong opinions, but I don’t always agree with them.

It’s no exaggeration to say that the undecideds could go one way or another.

George H. W. Bush

Tôi có chính kiến của riêng tôi, rất mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với chúng.

Không phải phóng đại chứ sự do dự có thể đi theo hướng này hoặc chiều hướng kia.


Brooke Shields

If you’re killed, you’ve lost a very important part of your life.

Brooke Shields (diễn viên truyền hình nổi tiếng của Mỹ)

Nếu bạn bị giết, thì bạn sẽ mất một phần quan trọng nhất của cuộc đời.

George. Bush

More and more our imports are coming from overseas.

In the long run, the right answer to unemployment is to create more jobs.

You teach a child to read, and he or her will be able to pass a literacy test.

They misunderestimated me.

George. Bush

(tổng thống Mỹ đương nhiệm)

Ngày càng có nhiều hàng nhập khẩu tới nước ta từ…hải ngoại.

Về lâu dài, giải pháp đúng đắn cho nạn thất nghiệp là….tạo ra nhiều việc hơn nữa.

Bạn dạy một đứa trẻ biết đọc, và đứa bé đó sẽ có khả năng qua được môn kiểm tra đọc viết.

Họ đã đánh giá thấp tôi.


Britney Spears

I get to go to lots of overseas places, like Canada.

I always listen to ‘NSYNC’s Tearin’ Up My Heart. It reminds me to wear a bra.

I always call my cousin because we’re so close. We’re almost like sisters, and we’re also close because our moms are sisters.”

Britney Spears

Tôi được đi ra nước ngoài khá nhiều, chẳng hạn như…Canada.

Tôi luôn thích nghe bài “Tan vỡ trong trái tim anh” của NSYNC. Bài hát nhắc nhở tôi mặc áo nịt ngực.

Tôi rất hay gọi điện cho em họ của mình vì chúng tôi rất gần gũi. Chúng tôi gần như là chị em vậy, và chúng tôi cũng rất gần gũi vì mẹ của chúng tôi là chị em.


Mariah Carey

Whenever I watch TV and I see those poor starving kids all over the world, I can’t help but cry. I mean I would love to be skinny like that, but not with all those flies and death and stuff

I loved Jordan. He was one of the greatest athletes of our time
~~on hearing of the death of King of Jordan

Mariah Carey

Bất cứ khi nào tôi xem TV và nhìn thấy những đứa trẻ đang chết đói trên khắp thế giới, tôi không thể không khóc. Ý tôi là tôi rất muốn được…gầy như thế, nhưng mà tất nhiên là không có chuyện bị chết hay bị ruồi bọ bâu như thế kia.

Tôi rất yêu Jordan (Michael Jordan). Anh ấy là một trong những câu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại.

(Mariah đã phát biểu như vậy khi hay tin nhà vua Jordan vừa qua đời)


Ivana Trump

Fiction writing is great, you can make up almost anything.

Ivana Trump (con gái của tỉ phú Trump)

Viết truyện viễn tưởng thật là tuyệt vời, bạn có thể bịa ra đủ thứ.

Ronald Reagan

Trees cause more pollution than automobiles.

I am not worried about the deficit. It is big enough to take care of itself.

Ronald Reagan(cựu tổng thống Mỹ)

Cây cối gây ra ô nhiễm nhiều hơn ô tô.

Tôi chẳng lo về thâm hụt ngân sách. Nó đủ to tới mức tự mình giải quyết.

Jessica Simpson

Is this chicken or tuna?
~~While eating a can of “Chicken of the Sea” tuna.

Jessica Simpson

Đây là thịt gà hay cá ngừ?

(Jessica đã hỏi vậy khi đang ăn cá ngừ đóng hộp hiệu “Chicken of the Sea”)


Michael Jackson

There is nothing more loving than sharing your bed with a child.

Me and Janet really are two different people.

Michael Jackson

Không có gì tuyệt vời hơn là được ngủ trên giường cùng một đứa trẻ.

Tôi và Janet thực sự là hai người khác nhau.

Gerald Ford

Solar energy is not something that is going to come in overnight.

If Lincoln were alive today, he’d roll over in his grave.

When a man is asked to make a speech, the first thing he has to decide is what to say.

I watch a lot of baseball on the radio.

Gerald Ford (cựu tổng thống Mỹ)

Năng lượng mặt trời không phải là một thứ có thể đến được sau một đêm.

Nếu Licohn ngày nay còn sống, ông í đang lăn ở trên bia mộ của mình.

Khi một người đàn ông được đề nghị làm một bài diễn thuyết, điều đầu tiên anh ta phải quyết định đó là sẽ nói gì.

Tôi xem rất nhiều bóng chày trên…radio.


Abraham Lincoln

If I were two-faced would I be wearing this one?

If you call a tail a leg, how many legs has a dog? Five? No, calling a tail a leg don’t make it a leg.

I can make a General in five minutes but a good horse is hard to replace.

God must love the common man, he made so many of them.

No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens.

Abraham Lincoln

Nếu tôi mà có hai mặt thì tôi có đeo cái mặt này không?

Nếu bạn gọi đuôi là một kiểu chân, thì bao nhiêu chân có một con chó? Năm? Không thể, gọi đuôi là chân không thể nào biến đuôi thành chân được.

Tôi có thể làm một Vị tướng trong vòng 5 phút nhưng con ngựa tốt (của tướng) thì rất khó để tìm.

Không thành vấn đề bọn mèo nó đánh nhau nhiều thế nào, có vẻ như lúc nào cũng còn rất nhiều….mèo con! (???)

Nancy Reagan

I think people would be alive today if there were a death penalty.

Nancy Reagan (phu nhân của cựu tổng thống Mỹ Reagan)

Tôi nghĩ rằng mọi người ngày nay sẽ còn sống nếu như có Luật tử hình