#117: 7 người đàn ông trong đời người phụ nữ!

Có song ngữ nhé,

(Collected and translated by Hà Kin)

The Seven Most Important Men in a Woman’s Life

1. The Doctor – who tells her to “take off all her clothes.”

2. The Dentist – who tells her to “open wide.”

3. The Milkman – who asks her “do you want it in the front or the back?”

4. The Hairdresser – who asks her “do you want it teased or blown?”

5. The Interior Designer – who assures her “once it’s inside, you’ll LOVE it!”

6. The Banker – who insists to her “if you take it out too soon, you’ll lose interest!”

7. The Primal Hunter – who always goes deep into the bush, always shoots twice,

always eats what he shoots, but keeps telling her “Keep quiet and lie still!”

Bảy người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ

1. Bác sĩ: người luôn bảo “Cởi hết quần áo ra nào”

2. Nha sĩ: người luôn bảo “Mở to ra”

3. Người bán sữa: “Đằng trước hay là đằng sau?”

4. Thợ tạo cắt tóc: “Thích mượt hay là xù?”

5. Nhà trang trí nội thất: “một khi đã vào trong thì miễn chê”

6. Nhân viên ngân hàng : “đừng lấy ra sớm quá, sẽ mất quyền lợi”

7. Thợ săn – người luôn đi sâu vào những nơi rậm rạp, bắn ít nhất là hai lần,

lúc nào cũng ăn những gì mình bắn được, và liên tục nhắc câu “Nằm im nào”