#120: Lãng xẹt!

Anh: Anh ghét em

Kin: Em ngược lại

Anh:

Kin: Em ghét anh

Anh: Anh yêu em

Kin: Em cũng thế

Anh:

Kin: Em cũng rất yêu em!

Lãng xẹt nhỉ, thế mà hum nay bị dỗi roài, hừm….tốt…quá…
(Anh ở đây: 1 vệ tinh của tớ, hehe)