#156: Quả cam bé xíu

Xem này, thú vị dã man í!!!

Xem thích thật, mỗi tội là nhìn thì tưởng dễ mà chả dễ chút nào, và hơn cả đó là sự sáng tạo. Cool!!!

Check it out!

Bắt đầu từ mấy cục đất sét màu…
Tác giả: http://www.angiescarr.co.uk/#Workshops