#201: Đời nhiếp ảnh gia – Phần 1

Haizz….nhìn mà nản quá, không biết theo nổi nghề nài không hỉ?

Ảnh tớ sưu tập trên mạng lâu rồi, từ nhiều nguồn khác nhau.

Không nhịn nổi cười luôn í! Phần 1 nhé!CÒN TIẾP!