#242: Suỵt…..

Mình…

Mình đang bị zét lắc….

Mình đang bùn ngủ lém…

Mình vừa ra ngõ ăn phở về…mình đang bị sốc giá cả…

Giời ơi, có năm thôi mà….đường phố quán xá con người nguyễn y vân, có mỗi giá cả là khác là sao…

Trời ơi, thôi thế là mọi kế hoạch của mình chắc tèo rồi…..

Mình đi ngủ đây, chỉ có ở nhà zét lắc thôi, huhuhuhu……………..