#284: Chuyện gì xảy ra khi chúng ta invisible?

Nói chung là mọi người rất tin tưởng thử nghiệm tớ, vì biết tớ sẽ không giận và luôn sẵn sàng giúp đỡ an ủi =)).

Tự nhiên có sự trùng hợp thế này, hehehe!

Phản ứng chung mỗi khi mình cất tiếng nữa là: ak ak ak ak ak……….

Ni ơi, bạn mày và em này, biết ai 0? hahahahaCòn đây là bạn em thôi ạ :))