#290: Mình đã tới Paris!

Đến phút cuối còn bị bỏ bom từ Đức đi Paris – nhưng may lại có cứu tinh chứ. Mà tới giữa Paris mà 0 có một tí gì liên lạc với bất kỳ ai, ly kỳ lắm nhé, hehe. Nhưng kịp đi chơi đây rồi!

Chụp trộm từ rất rất xa, tình cờ nhìn thấy

Đi chơi cái đã nhe!