#355: Điều gì đó dễ thương…

Có gì dễ thương hơn…em bé và các em cún em miu chứ? Nhưng các em cún và miu thì các bạn chờ nhé. Hôm nay chỉ có em bé thôi!
2 em bé này là 2 chị em, là khách hàng thân thiết của tớ, vì bố mẹ các bé đều là fan nghiện ảnh rất nặng, rất nặng…Trong máy tính của bố mẹ 2 bé, sẽ có những folder ảnh đề là “Ảnh Ha Kin dot 1”, rồi “dot 2”, “dot 3″….nên không chừng tớ sẽ chụp cho tới lúc các bé ấy lớn ấy!
Thấy cái sự nghiệp yêu ảnh của bố mẹ trẻ này thấy các em bé may mắn ghê. Như tớ bây giờ, ước lắm mà chả tìm nổi một cái ảnh nào tử tế khi mình còn nhỏ cả, chẳng biết thực sự hồi baby trông mình như thế nào nữa. Bố mẹ tớ thì yêu ảnh lắm, chỉ là…không có tiền chụp ảnh và rửa ảnh lúc đó thôi!
Thế nên sau này, khi nào tớ có con, tớ sẽ đảm bảo lưu giữ hết những giai đoạn và khoảnh khắc đẹp nhất (mà có khi xấu cũng được) khi nó lớn dần lên. Để khi nó thực sự lớn lên nó sẽ thấy mình may mắn, và nhìn lại được cả quãng đời của mình, cả bằng kỉ niệm và những hình ảnh…

(Lúc chụp bé chị, bé em vẫn đang nằm trong bụng mẹ chạy cùng mẹ đi dỗ chị chụp ảnh)

Và mấy tháng sau…


Wisdom for the Road
By : Author Unknown

Cherish things while you still have them,
before they’re gone,
and you realize how precious they really are.

Life can only be understood backwards,
but it must be lived forwards.

Everything in life is temporary.
So if things are going good,
enjoy it because it won’t last forever.
And if things are going bad,
don’t worry because it won’t last forever either.

Destiny is not a matter of chance,
it is a matter of choice;
it is not a thing to be waited for,
it is a thing to be achieved.

A journey of a thousand miles
begins with a single step.

Never cross a bridge
without knowing how to swim the tides.

If you could not add years to your life
Add life to your years.

Mấy bộ như bộ này…thì sẽ coming up nhé.

Em gái tớ, giờ cao hơn tớ rồi đấy!