#395: All I want for Xmas is …

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/69400_453168059630_101079614630_5249502_8146141_n.jpg

So this is Christmas, and what have we done?
Giáng Sinh đã đến, chúng ta đã làm được những gì rồi?

Dear Santa,
I want gift from you too. But I only want one gift – please bring GREAT HEALTH to my beloved family and me. That’s all I need!

Lại một năm mới sắp tới, một năm sắp qua đi, sinh nhật lại sắp tới. Năm qua đã làm được gì nhỉ? Cũng làm được nhiều, nhất là lớn lên được nhiều, nhưng có điều quan trọng vẫn chưa làm được. Vậy thì nó để dành cho năm mới – chỉ cần một sức khỏe tốt! Chỉ cần một sức khỏe tốt!

Đây là một phần những bức ảnh đã khiến tớ cảm thấy rất bình yên mỗi lần nhìn lại chúng – để “vượt qua thử thách” và đổ đầy lại cảm hứng của năm qua!

These are some of the photos that calmed me down and filled me back the inspirations…Hope it works for others too!

Merry Xmas to all!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/36330_405360199630_101079614630_4201751_4019572_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/46141_429490209630_101079614630_4795633_749093_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/59062_438841734630_101079614630_4991848_5561877_n.jpg

 

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/40524_423273734630_101079614630_4652264_2765712_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/73627_451579659630_101079614630_5219821_4777138_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/284298_10150267089719631_101079614630_7410819_1253404_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/281564_10150269941049631_101079614630_7442417_5266461_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/36330_405360224630_101079614630_4201756_2103327_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/36330_405361114630_101079614630_4201818_4515142_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/60442_441705399630_101079614630_5044705_1791734_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/154714_463743104630_101079614630_5409279_1277774_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/167639_10150094371749631_101079614630_6064767_6131466_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/189813_10150127167129631_101079614630_6387179_3215440_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/205286_10150138426109631_101079614630_6432616_401773_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/185532_10150277889159631_101079614630_7516294_2323253_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/298907_10150336059679631_101079614630_7921726_1170289572_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/62234_435378954630_101079614630_4921889_2313970_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/62234_435378949630_101079614630_4921888_3682142_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/24405_382372819630_101079614630_3667419_849039_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/154520_468655464630_101079614630_5466518_6484726_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc4/150831_468655509630_101079614630_5466521_1465485_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/59481_435622479630_101079614630_4927434_5747272_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/165517_479881994630_101079614630_5625231_1207065_n.jpg