#101: Câu chuyện bị tai nạn: Ôi nghịch ní!

Câu chuyện được viết vào ngày bị một tai nạn dã man. Tuy viết có tính chất hài hước vậy, những phải mất một thời gian dài mới phục hồi được lại sức khoẻ. Nếu ai từng nhìn thấy tớ giai đoạn này, sẽ thấy nguyên 2 cái chân bầm tím không chừa một mm […]